DSC_0157

Rostlinná výroba

Hospodaříme v katastrech Lomnice nad Lužnicí, Klec, Lužnice a Smržov, v nadm.výšce cca 420 m, v rovinaté krajině Třeboňska.

Obhospodařujeme cca 180 ha trvalých travních porostů (některé jsou využívané k pastvě dobytka - krav bez tržní produkce mléka) a cca 485 ha orné půdy.

Pěstujeme krmnou pšenici, tritikale, ječmen ozimý, oves, řepku, hrách na zrno a krmné plodiny, jako kukuřici a luskoobilné směsky. Každoročně aplikujeme na část ploch hnůj a vápenec.

© 2019 - 2022 Stateklomnice.cz